what/

SINGLE-FAMILY HOUSE

when/where/

2015 / NOWY SACZ [POLAND]

for/

METRI