what/

HOUSING ESTATE - MASZEWSKA

when/where/

2013 / WARSAW [POLAND]

for/

JEMS ARCHITEKCI