what/

HOUSING ESTATE - MAGAZYNOWA

when/where/

2012 / WARSAW [POLAND]

for/

JEMS ARCHITEKCI